Ring oss: 08-525 08 300

  Tilläggstjänster

   Smart Callback (Call-Control) - låt inte kunden sitta i irriterande telefonköer, ring upp istället så snart du kan Tilläggsfunktion

  Skapa en starkare köhantering där de inringande inte behöver vänta kvar på linjen. Erbjud bästa kundservice efter era egna förutsättningar, även när ni inte har tid att besvara alla samtal eller är på en annan plats. Vår automatiska callback ger kunden möjlighet att behålla sin köplats och rings sedan upp automatiskt så snart en handläggare blir ledig. 

   

   Telekö -  smart ärendehantering med återuppringning - missa aldrig en kund Tilläggsfunktion

  Vår Telekö är en riktigt vass lösning som garanterat ökar både er tillgänglighet och kundservice.

  Om ni av någon anledning inte har möjlighet att svara kommer kunden automatiskt få ett talat meddelande och kan be att bli kontaktad. Ett ärende skapas med information om den uppringande som också har möjlighet att ange ett röstmeddelande eller ärendenummer. 

  Ärendet hamnar i ett lätthanterad ärendelista som alla de medarbetare du önskar har tillgång till direkt i mobilappen! Ni kan enkelt samarbeta kring ärenden. Det är lätt att se vilka ärenden som bearbetats och vem som gjort vad.

  Bland våra kunder med denna funktionalitet hittar du vårdcentraler och serviceföretag som vill ha en riktigt bra kundservice.

   

   Inspelning av samtal och medlyssning av samtal Tilläggsfunktion

  INSPELNING

  Genom ett kortkommando eller en enkel knapptryckning går det bra att spela in önskade samtal. Alla samtal lagras på växeln och hittas webbgränssnittet. För att behålla inspelningen mer än 14 dagar behöver filen sparas på alternativ plats. 

  Våra kunder använder inspelningsfunktionen i call-centers och i försäljningsorganisationer för att återblicka vad som verkligen sagts när ett avtal ingåtts. I en kundtjänst används det för att lösa eventuella tvister och för att utvärdera samtal.

  MEDLYSSNING

  För att lyssna på pågående samtal för att exempelvis i efterhand kunna coacha, påverka och analysera samtal utan att behöva spela in det. 

  Notera att medlyssning och inspelning är helt olika funktioner som fungerar oberoende av varandra.

   

   Internationella nummer - samordna ihop dina verksamheter i olika länder - öka servicegrad och effektivitet Tilläggsfunktion

  Det är möjligt att integrera utländska virtuella inkommande telefonnummer i växeln. Praktiskt om du önskar lokal representation i ett annat land.

  Wx3 erbjuder en smart lösning till representation i ett annat land. Det ger hög tillgänglighet på den aktuella marknaden då kunder och leverantörer via lokalt telefonsamtal når växel, support och säljnummer. Det lokala telefonnumret kan kopplas till valfria svarsställen eller anknytning i wx3 nät.

   

   Separat fakturering Tilläggsfunktion

  Det går att välja om företaget skall faktureras per enskilt A-nummer i växeln.

   

   Exchange Integration Tilläggsfunktion

  Kalender och hänvisning/anknytning i telefonsystemet integreras. Samtal kopplas till meddelande vid mötesbokning i kalender.

   

   Outlook Integration Tilläggsfunktion

  Snap integrerar din Outlook på din PC/MAC med telefonväxeln så att du kan ringa från din MS Outlook.

   

   Kontaktbok Standard

  I telefonväxeln finns integrerad kontaktbok där du kan söka och ringa via webb. Du kan också få uppslag på telefonen med namn ur kontaktboken i telefonsystemet

   

   Mobil växel med Smartphone appar Standard

  Mobil växel med kraftfullt användargränssnitt i Android och IPhone Appar

   

   Mobil integration  MEX Tilläggsfunktion

  MEX knyter in mobilnätens MEX kopplingar vilket innebär att mobilen har fastnätsnummer och mobilsamtal styrs alltid via växeln. Ankytning till mobiloperatör görs med dedicerade trunkar beroende av mobiloperatör

   

   Mobil extension Tilläggsfunktion

  Svara på din mobil på telefonsystem köer och din anknytning. Du kan koppla samtal internt i telefonväxeln från mobilen

   

   Videosamtal Tilläggsfunktion

  Videosamtal i telefonsytem. PC klient med videofunktion alternativt en telefon med videofunktion.

   

   Multipla samtalsköer Tilläggsfunktion

  Det går att ha flera inkommande samtalsköer och det finns ingen begränsning i antal inloggade agenter per kö.

   

   Dynamisk styrning av utgående nummer Tilläggsfunktion

  Valfri anknytning kan själv bestämma om dess direktnummer skall användas för utgående samtal, eller om växelns nummer ska användas. Agenten kan enkelt växla mellan att visa sitt eller växelns nummer med en enkel knapptryckning på sin telefon.

   

   Telefonist Tilläggsfunktion

  Växeltelefonist i telefonsystem kan se status(tillgänglig/frånvarande) på anknytningar och köer i webbgränssnitt och på telefonisttelefon. Koppla samtal på systemtelefon till valfri anknytning. Forcera hänvisning, tangentbord koppling, samtalshistorik, söka på publik och privat metadata etc.

   

   IVR-modul Tilläggsfunktion

  En automatisk telefonist låter kunden själv välja vilken avdelning hon vill tala med. Samtalet styrs sedan efter utfört val vidare till rätt kö eller anknytning.

   

   Hotell-modul Tilläggsfunktion

  In/ur loggning, fakturering, väckning, hotelltjänster, reception, servicecenters, multipla hotell i en växel med samordningsmöjligheter. Mobila lösningar.

   

   Statistik Tilläggsfunktion

  Statistik med rapportgenerator, grafisk presentation

   

   Dashboard Tilläggsfunktion

  Löpande information på webb om kötider, antal samtal, medelväntetid etc.

   

   Telefonkonferens Tilläggsfunktion

  Vår telefonferenslösning ger möjlighet att sätta upp flera konferensnummer som går att nå från valfri telefon. På varje nummer går att sätta en kod och ett max antal medlemmar. Sedan är det bara för varje part att ringa till konferensnumret för att hålla telefonkonferensen. Enkelt, smidigt och effektivt!

   

   Chat Tilläggsfunktion

  Interaktiva meddelande och konversationer i användargränssnitt.

   

   SMS Tilläggsfunktion

  I användargränsnittet skicka och ta emot SMS i chatfunktionen

   

   Calling Card Tilläggsfunktion

  Förbetalda samtal med pinkoder. Möjlighet till kreditkortsbetalning via internet.

   

   Betalsamtal Tilläggsfunktion

  Samtal som man önskar få betalt för.

   

   Videokommunikation Tilläggsfunktion

  Öppen videokommunikation där ett konto kan få Nat traversal eller ej.

   

   Dynamisk IVR Tilläggsfunktion

  Samtal kan styras efter kunders val, samtalsnummer, inloggningsuppgifter, position etc genom växelns externa funktioner.

  albacross