Tilläggstjänst – Samarbetstjänster

Våra tilläggstjänster inom detta område syftar till att förenkla och förbättra samarbetet inom er verksamhet

Interkom och gruppanrop

Gör internanrop i telefonsystemet till enskild anknytning och anropa grupper av anknytningar med hjälp av telefoner som stödjer autosvar.

Outlook Integration

Snap integrerar din Outlook pa din PC/MAC med telefonväxeln så att du kan ringa från din MS Outlook.

Exchange Integration 

Kalender och hänvisning/anknytning i telefonsystemet integreras. Samtal kopplas till meddelande vid mötesbokning i kalender.

Telefonkonferens 

Tillåter multipla telefonkonferenser med standard max 10 deltagare per konferens. Individuell  kod per konferens

 Chat (Ingår numera kostnadsfritt i basfunktionen)

Interaktiva meddelande och konversationer i användargränssnitt.

Video & Chat

Kommunikation med kunder via chat, sms och video.