vård online - VårdX3

Om oss

Tillsammans med våra kunder och partners har vi byggt en av marknadens bästa plattformar för avancerade kommunikationslösningar. Genom att lyssna på våra kunders behov, erbjuda personlig och skicklig service, har vi kunnat växa organiskt sedan 2002. Under den tiden har vi samlat på oss kunskap och gedigen erfarenhet. Idag är vi specialister på moderna telefoni- och kommunikationslösningar.

Våra lösningar finns på fartyg som trafikerar hela världen. I vården används våra videolösningar bland annat för kommunikation med dövstumma och i primärvården. Små lokala företag såväl som stora hotellkedjor har vår moderna molnbaserade telefoniväxel.

Vi satsar på den bästa och skickligaste supporten för att finnas där för ert företag när ni behöver oss. Vi erbjuder en nära och personlig service och har även uppföljning efter installationen för att se till att ni trivs med er lösning och om det är något mer ni har behov av.