Övriga Tilläggstjänster

Vi har ett flertal smarta tilläggstjänster som syftar till att lösa dina telefoniutmaningar

Har du en egen IP-växel eller ISDN ansluten växel och behöver skicka samtal via oss? Respektive abonnemang registeras som en unik abonnent på den centrala telefonplattformen. Detta innebär att det går att kombinera centrala funktioner som voicemail, flersvarsalternativ, tidstyrda regler etc med lokala växelfunktioner.