Tilläggstjänster – Kundservice & Tillgänglighet för dina kunder

Våra tilläggstjänster inom detta område syftar till att öka din kundservice och förbättra tillgängligheten gentemot dina kunder

Behåll din plats i kön

Istället för att låta dina kunder sitta och vänta i en telefonkö så kan du låta dem lämna sitt telefonnummer. Sen rings de upp snart det är möjligt.

Telefonist

Växeltelefonist i telefonsystem kan se status(tillgänglig/frånvarande) på anknytningar och köer i webbgränssnitt och på en telefonisttelefon. Koppla samtal på systemtelefon till valfri anknytning. Forcera hänvisning, tangentbord koppling, samtalshistorik, söka på publik och privat metadata etc.

Missa aldrig en kund

Med funktionen ”Missat Samtal” fångar växeln upp de samtal som lagts på i kön innan de hunnit besvaras. Ett samtalsärende skapas i din telefon med namnet ”Missat Samtal”.

Läs mer…

Teleassistans – låt dina kunder lämna ärenden när du inte har möjlighet att svara

Med vår Telekö-tjänst ökar ni er tillgänglighet och kundservice för era kunder. Till exempel kan ni låta er kund tala eller knappa in information på tider när ni är upptagna med annat. Informationen får ni i form av ett ärende i telefonen. Ärendet kan såklart alla behöriga på ditt företag hantera.

 

Contact Us

Please contact us for a chat!