Ring oss: 08-525 08 300

  wx3 Telefonväxlar

  wx3 Telefonväxlar

  Förenkla kommunikationen med kunder och medarbetare! För företag med ett eller flera kontor eller aktivitetsområden innebär wx3 växellösning ett flexibelt och högkvalitativt sätt att binda samman företagets verksamheter, förbättra kundhanteringen samt intern kommunikation.

  Intresseanmälan

  Wx3 Telefonväxlar

  beskrivning
  funktioner
  dokument

  En anknytning med valfria terminaler på valfri plats ökar tillgängligheten. Du kan hantera din anknytning från Systemtelefon, mobiltelefon, DECT, PC-klient WIFI telefon. Tillgänglighet till optimal kostnad på kontoret, mobilen, resan, hemmakontoret. Med mobil extension får du samma funktioner som med en fast telefon. Du hanterar inkommande samtal på anknytning eller svarsgrupper växlar, hanterar funktioner i växeln och utgående samtal oberoende av mobiloperatör och mobilabonnemang. Via webbapplikationen i din Smartphone kan du ställa in dina funktioner, hänvisningar och hålla reda på dina kollegor. Med tillägget telefonist kan du också från din mobiltelefon hantera gemensam kontaktbok och hänvisningssystem via mobil webb. Med mobilklient får du automatisk call through och kortnummer i mobilen.

  arrowBillig drift och administration

  arrowBinder ihop flera kontor till en växel

  arrowFörenklar och effektiviserar ert företags telefon

   

                          

  Basfunktioner
  Anknytningar med valbara terminaler
  Tidsstyrning
  Webbgränssnitt användare
  Dynamisk styrning av utgående nummer
  Interkom och gruppanrop
  Alternativa nummer för anknytning
  Konfigurerbara växelmeddelanden
  Vidarekoppling
  Samtalsöverflytt och samtalsparkering
  Personlig röstbrevlåda
  Hänvisningssystem
  Dynamisk inloggning i köer
  Växel kö
  Personlig kö
  Styrbart välkomstmeddelande
  Tilläggsfunktioner
  Call Control – Tidsbokning med återuppringning
  Inspelning av samtal
  Medlyssning
  Internationella nummer
  Separat fakturering
  Exchange Integration
  Outlook Integration
  Kontaktbok
  Mobil växel med Smartphone appar
  Mobil integration MEX
  Mobil extension
  Videosamtal
  Multipla samtalsköer
  Dynamisk styrning av utgående nummer
  Telefonist
  IVR-modul
  Hotell-modul
  Statistik
  Dashboard
  Telefonkonferens
  Chat
  SMS
  Calling Card
  Betalsamtal
  Videokommunikation Tilläggsfunktion
  Dynamisk IVR Tilläggsfunktion

  albacross