Ring oss: 08-525 08 300

  Ny telefonväxel – en smart investering

  Ny telefonväxel – en smart investering

  Våra smidiga lösningar skapar bättre affärsmöjligheter! Det är nu hög tid att uppdatera er telefonväxel till den nya tekniken. Vi erbjuder våra kunder att förbereda nätet för IP-telefoni och att byta ut er gamla telefonväxel mot en ny med de senaste funktionerna. Ni får ett förmånligt inbyte! Ni kan hyra eller köpa tjänsterna.

  Telefonväxel | Vi erbjuder moderna telefonilösningar

  Specialanpassad telefonväxel med enkel drift

  Undvik egen administration av er telefonväxel och få ökad service och snabba anpassningar till förändrade behov. Funktionalitet och specialanpassningar för just era behov. Enkel drift och förändringar med inkluderad online support och övervakning

  Våra lösningar ger ökad tillgänglighet

  En anknytning anpassad efter era behov med en eller flera terminaler och vidarekoppling till mobil, smartphone, wifi, PC-klient och systemtelefon ger hög närvaro på alla medarbetare.

  Er kundhantering förbättras

  Inkommande samtal till rätt person, rätt funktion, rätt ort hanterat effektivt och korrekt. Er telefonväxel styr och fördelar inkommande samtal effektivare med automatisk telefonist IVR, multipla köer med schemaläggning, svarsstrategier, telefonistplats, inspelning, hänvisning med kalenderintegration, röstbrevlådor. Mobil position. Management via webbgränssnitt. Statistik och svarsservice med telefonist.

  Ni binder samman företagets verksamhet

  Samla resurserna och gör integrationsvinster oberoende av verksamheter, ort eller land. Enkel integration av geografisk spridd verksamhet eller olika verksamheter med multipla logiska växlar där varje telefonväxel konfigureras individuellt.

  Vi sänker era teletrafikkostnader

  Ni ringer gratis via er telefonväxel till era kollegor eller till låga taxor genom samtal via det fasta nätet.

  Försäljning och support effektiviseras

  Ring era kontakter och kontrollera era utgående samtal. Effektivare försäljning och support med utgående samtal med valfritt A-nummer och land, statistik, kontaktbok med click to call, inspelning, API till CRM, TAPI med MS Outlook integration, dialer för effektiva kampanjer och säljuppföljning och kundvård.

  Ni kan svara och koppla er telefonväxel från mobilen

  Ni använder mobilen oberoende av val av mobiloperatör och abonnemang. Inga bindningstider och inga behov att investera i extra mobiltelefoner. En mobil för både jobb och privat. Ni når samtliga funktioner på er telefonväxel från er mobila uppkoppling. Till exempel ändringar i hänvisning, röstbrevlåda, samtalsköer etcetera.  Ni kan få växelsamtal med påannonsering och direkta mobilsamtal med schemaläggning. Personlig mobil webb och telefonistwebb i smartphone mobil.

  Lokal och ökad närvaro på nya marknader

  Telefonnummer och nummerserier på valfri ort och land. Fasta telefonnummer knutna mot svarsgrupper eller mobilanknytning från mer än 40 länder utan trafikkostnader. Möjlighet att visa valfritt nummer i samtliga länder när ni ringer. Flera nummer kan knytas mot ett svarsställe.

  Videokonferenser för effektivare samarbete

  Ni kan spara tid, pengar och resor och skapa effektiva samarbeten genom tele- och videokonferenser. Det går att hålla flera  telekonferenser samtidigt, utan trafikkostnader.

  albacross