Ring oss: 08-525 08 300

  Funktioner

   Tidsstyrning

  Överblicka och administrera tidsstyrning på telefonväxeln. Telefonväxeln kan här konfigureras för att återkommande öppnas och stängas specifika klockslag vissa veckodagar eller för att öppna och stänga vissa klockslag och datum.

   Webbgränssnitt användare

  Telefonväxelns gränssnitt nås från valfri webbläsare och ger en tydlig överblick och enkel administration av telefonväxelns många funktioner. Följande är exempel på vad gränssnittet tillåter:

  - Se information om samtliga växelköer med möjlighet för administratör att logga in och ut telefoner och via en accesslista styra vilka som har tillåtelse att logga på köerna.

  - Se information om samtliga anknytningar med möjlighet för administratör att ändra informationen, skapa och ta bort anknytningar samt knyta enheter (telefoner) till dessa.

  - Se och administrera konton för röstbrevlåda för varje anknytning.

  Dynamisk styrning av utgående nummer

  Valfri anknytning i telefonväxeln kan själv bestämma om dess direktnummer skall användas för utgående samtal, eller om telefonväxelns nummer ska användas. Agenten kan enkelt växla mellan att visa sitt eller telefonväxelns nummer med en enkel knapptryckning på sin telefon.

  Interkom och gruppanrop

  Gör internanrop i telefonsystemet till enskild anknytning och anropa grupper av anknytningar med hjälp av telefoner som stödjer autosvar.

  Alternativa nummer för anknytning

  Varje agent kan för sin anknytning föra in ett alternativt nummer där han eller hon kan nås. Exempelvis kan här ett mobilnummer föras för att sedan nås genom ett prefix till agentens anknytningsnummer.

   Konfigurerbara växelmeddelanden

  Samtliga meddelanden i växeln kan bytas ut och spelas in från valfri anknytning.

   Vidarekoppling

  Anknytning kan vidarekopplas till internt eller externt telefonnummer.

   Samtalsöverflytt och samtalsparkering

  Koppla ett pågående samtal till valfritt nummer, internt eller externt. Med möjlighet for tredje person att direkt hämta hem samtalet. Väntande kund lyssnar under tiden till pausmusik

   Personlig röstbrevlåda

  Inspelande meddelande skickas med datum/tid och ev. inringande nummer ut till din personliga e-postadress.

   Hänvisningssystem

  Aktiveras direkt från varje telefon och är anknytningsspecifika. Med eller utan tidshänvisning. Inringande kund får välja att kopplas till växeln eller till valfri extern telefon eller lämna ett meddelande. Meddelande skickas ut till valfri e-postadress (se Röstbrevlåda).

   Dynamisk inloggning i köer

  Valfri anknytning i växeln kan ansluta sig och besvara växelsamtal till valfri kö. Detta kan göras oberoende geografisk position. Exempelvis kan ett hemmakontor besvara både direktsamtal och växelsamtal.

   Växel kö

  Med valfri musik & köstatusinformation. Kunden kan även när som helst välja att lämna kön och spela in ett meddelande som skickas ut till en förbestämd e-post. Möjlighet att specificera hur länge inringande får vänta innan 15.

   Personlig kö

  Flera väntande på anknytning och där telefonist ser antal väntande på anknytning.

   Styrbart välkomstmeddelande

  Välkomstmeddelande innan hon blir placerad i kö. Detta kan styras dynamiskt beroende på vilken status växeln är i. Ett öppet läge och nio stycken stängda lägen finns tillgängliga. Växelstatus sätts enkelt från valfri anknytning. Möjlighet att styra växelstatus från webbgränssnitt finns och beskrivs nedan.

   Call Control - Tidsbokning med återuppringning Tilläggsfunktion

  Call back delas in i två huvudalternativ a. Automatisk call back för att behålla köplats samt b. managerad call back där återuppringning sker på initiativ i en ärendelista. Automatisk callback betyder att man behåller sin plats i kön medans managerad call back innebär att alla telefonsamtal besvaras på en gång av ett förval som ger enkla instruktioner. Den inringande kan välja att tala in meddelande eller att bli återuppringd. Om man väljer att bli återuppringd blir man erbjuden en telefontid och får knappa in önskat nummer att bli uppringd på samt kan lämna ytterligare information t.ex. personnummer. Samtalet registreras i en databas och nås via webb. Alla uppgifter visas överskådligt och lätt att hantera.

   Inspelning av samtal Tilläggsfunktion

  Pågående samtal kan spelas in och lagras. Möjlighet att hämta dessa via gränssnitt, skicka ut som e-post med mera.

   Medlyssning Tilläggsfunktion

  Anknytning kan tillåta medlyssning och annan anknytning tillåts medlyssna med avisering.

   Internationella nummer Tilläggsfunktion

  Det är möjligt att integrera utländska virtuella inkommande telefonnummer i växeln. Praktiskt om du önskar lokal representation i ett annat land.

   Separat fakturering Tilläggsfunktion

  Det går att välja om företaget skall faktureras per enskilt A-nummer i växeln.

   Exchange Integration Tilläggsfunktion

  Kalender och hänvisning/anknytning i telefonsystemet integreras. Samtal kopplas till meddelande vid mötesbokning i kalender.

   Outlook Integration Tilläggsfunktion

  Snap integrerar din Outlook pa din PC/MAC med telefonväxeln så att du kan ringa från din MS Outlook.

   Kontaktbok Tilläggsfunktion

  I telefonväxeln finns integrerad kontaktbok där du kan söka och ringa via webb. Du kan också få uppslag på telefonen med namn ur kontaktboken i telefonsystemet

   Mobil växel med Smartphone appar Tilläggsfunktion

  Mobil växel med kraftfullt användargränssnitt i Android och IPhone Appar

   Mobil integration  MEX Tilläggsfunktion

  MEX knyter in mobilnätens MEX kopplingar vilket innebär att mobilen har fastnätsnummer och mobilsamtal styrs alltid via växeln. Ankytning till mobiloperatör görs med dedicerade trunkar beroende av mobiloperatör

   Mobil extension Tilläggsfunktion

  Svara på din mobil på telefonsystem köer och din anknytning. Du kan koppla samtal internt i telefonväxeln från mobilen

   Videosamtal Tilläggsfunktion

  Videosamtal i telefonsytem. PC klient med videofunktion alternativt en telefon med videofunktion.

   Multipla samtalsköer Tilläggsfunktion

  Det går att ha flera inkommande samtalsköer och det finns ingen begränsning i antal inloggade agenter per kö.

   Dynamisk styrning av utgående nummer Tilläggsfunktion

  Valfri anknytning kan själv bestämma om dess direktnummer skall användas för utgående samtal, eller om växelns nummer ska användas. Agenten kan enkelt växla mellan att visa sitt eller växelns nummer med en enkel knapptryckning på sin telefon.

   Telefonist Tilläggsfunktion

  Växeltelefonist i telefonsystem kan se status(tillgänglig/frånvarande) på anknytningar och köer i webbgränssnitt och på telefonisttelefon. Koppla samtal på systemtelefon till valfri anknytning. Forcera hänvisning, tangentbord koppling, samtalshistorik, söka på publik och privat metadata etc.

   IVR-modul Tilläggsfunktion

  En automatisk telefonist låter kunden själv välja vilken avdelning hon vill tala med. Samtalet styrs sedan efter utfört val vidare till rätt kö eller anknytning.

   Hotell-modul Tilläggsfunktion

  In/ur loggning, fakturering, väckning, hotelltjänster, reception, servicecenters, multipla hotell i en växel med samordningsmöjligheter. Mobila lösningar.

   Statistik Tilläggsfunktion

  Statistik med rapportgenerator, grafisk presentation

   Dashboard Tilläggsfunktion

  Löpande information på webb om kötider, antal samtal, medelväntetid etc.

   Telefonkonferens Tilläggsfunktion

  Tillåter multipla telefonkonferenser med standard max 10 deltagare per konferens. Individuell  kod per konferens

   Chat Tilläggsfunktion

  Interaktiva meddelande och konversationer i användargränssnitt.

   SMS Tilläggsfunktion

  I användargränsnittet skicka och ta emot SMS i chatfunktionen

   Calling Card Tilläggsfunktion

  Förbetalda samtal med pinkoder. Möjlighet till kreditkortsbetalning via internet.

   Betalsamtal Tilläggsfunktion

  Samtal som man önskar få betalt för.

   Videokommunikation Tilläggsfunktion

  Öppen videokommunikation där ett konto kan få Nat traversal eller ej.

   Dynamisk IVR Tilläggsfunktion

  Samtal kan styras efter kunders val, samtalsnummer, inloggningsuppgifter, position etc genom växelns externa funktioner.

  albacross