Ring oss: 08-525 08 300

  Statistik

  Statistik

  Statistik

  Kraftfullt statistikverktyg som gör det enkelt att följa upp kvalitet och dimensionera med rätt resurser.

  Lättare uppföljning och överblick av lönsamhet

  I webbgränssnittet kan du se statistik för inkommande och utgående samtal, interna och externa samtal, svarstider och samtalslängder. Att ha kontroll på hur många samtal som rings ut och in, hur länge samtalen varar och sedan jämföra med bl.a. resultatet av samtalet, om det ledde till försäljning, löste ett supportärende eller ett möte. Det kan hjälpa företaget att få en åskådlig blick om vilka aktiviteter som är lönsamma.

  Skapa egna profiler i statistikmodulen med de specifika mätvärdena ni vill utvärdera.

  • Antal samtal per kö de senaste sju dagarna
  • Totalt antal samtal vid köer besvarade/obesvarade de senaste sju dagarna
  • Totalt antal användare direkt till användarna per dag de senaste trettio dagarna
  • totalt antal utgående externa samtal per dag besvarade/obsvarade de senaste 30 dgarana
  • Antal inkommande externa samtal per kö per användare där visad användare är första mottagare efter viad kö.
  • Timme på dygnet med tappade externa kösamtal de senaste 30 dagarna
  • Antal samtal som gått via kö och besvarats av en användare
  • Totalt antal inkommnade samtal per dag de senaste sju dagarna

   

   

   

  albacross