Ring oss: 08-525 08 300

  sip trunk eller ISDN

  SIP-Trunk eller ISDN

  SIP-Trunk eller ISDN

  Har du en egen IP-växel eller ISDN ansluten växel och behöver skicka samtal via oss? Respektive abonnemang registeras som en unik abonnent på den centrala telefonplattformen. Detta innebär att det går att kombinera centrala funktioner som voicemail, flersvarsalternativ, tidstyrda regler etc med lokala växelfunktioner.

  Multipla samtal

  • Skalbar och lätthanterlig anslutning av IP-PBX med SIP-stöd: De flesta fabrikat för nya telefonsystem kan anslutas via företagets bredbandsförbindelse över IP med SIP som standard. Denna förbindelse ersätter den traditionella växelanslutningen ISDN och hanteras tillsammans med företagets datanätsanslutning. wx3 sätter heller inga linjebegräsningar vilket innebär att antalet samtidiga samtal kan uppgå till vad växeln tilldelas för bandbredd.
  • Telefonnummer och växelanknytningar - portera dina nuvarande nummer och/eller beställ nya nummer: Du kan behålla dina existerande och/eller välja nya nummer. Du kan även välja en eller flera nummerserier och aktivera önskade nummer. Resterande nummer kan reserveras eller läggas som inaktiva nummer och enkelt aktiveras efter behov.
  • Växelnummer och direktvalsnummer med A-nummerpresentation: Inkommande samtal till växel som exempelvis styrs vidare ut till mobiltelefon, kan, om så önskas, visa A-numret som nummervisning (d.v.s. den inringandes nummer).
  • Regionsfria, - och internationella telefonnummer: Det går även bra att ansluta geografiskt oberoende nummer (dvs. 0771, 020, etc.) samt internationella telefonnummer (dvs. +44, +45, +800 etc.) och knyta dessa till önskat gruppnummer eller anknytning. Med detta kan ni, om så önskas, även visa något av dessa nummer vid önskade utgående samtal.
  • Gratis mellan kontoren: Inga avgifter för samtal i wx3:s nät. Oavsett om trafiken sker över SIP-trunk eller annan SIP-anslutning.
  • Låga trafikpriser: Samtalspriser erbjuds i olika prisnivåer beroende på trafikvolym. Standardprislistor finns på www.wx3.se och övriga prislistor erhåller ni via en kontaktperson på wx3 per mail (sales@wx3.se) eller telefon (08-5250 8300)
  • IR-function: wx3 SIP-trunk kan kopplas till alternativa svarsställen för samtliga direktnummer. Detta ska ske ex. tidstyrt eller om otillgänglighet på internetanslutning uppstår. För individuell vidarekoppling per direktnummer rekommenderas att anknytningen istället ansluts med wx3 företagsabonnemang.
  • Extra funktioner: Behöver du komplettera växelns inbyggda växelfunktioner med nya moderna, så kan vi även erbjuda ett flertal funktioner att addera till som tjänst. Exempel på dessa är: IVR-förval, Dynamisk-IVR, extra köer/svarsgrupper, inspelning, medlyssning etc.
  • Växlar kan anslutas med ISDN duo 2/4/8/16 kanaler eller med ISDN multi 10-30 kanaler.

  albacross