Wx3:s användarvänlighet hjälpte psykologmottagningen

Fredrik Sandin är psykolog sedan 2009 och grundare av psykologmottagningen PsykologA. Han startade PsykologA 2011 och under åren som privatpraktiserande psykolog har han arbetat för att få mottagningen att växa samt haft en del sidoprojekt. För ungefär 3 år sedan började en önskan att utveckla PsykologA ytterligare och ta mottagningen till nästa steg. Han ville få in fler klienter och få fler psykologer kopplade till mottagningen – öka omsättningen helt enkelt. En del av det arbetet var att även utveckla telefonin och se till att den var så bra den bara kunde bli. I samband med detta kontaktade Fredrik Wx3 och vi hjälpte honom i arbetet att förbättra telefonin och arbetssättet. Fredrik berättar om installationen: “Gränssnittet är enkelt att förstå, det är användarvänligt och lätt att utbilda människor i systemet. Själva implementationen och upplärningen har inte tagit någon större ansträngning från vår sida, att visa personal hur allt fungerar.” 

En växel som jag kunde koppla upp olika telefoner

I början när Fredrik grundade PsykologA arbetade han själv på företaget. Då använde han sig av sin egna mobiltelefon och hade inget utvecklat telefonsystem. I och med att mottagningen växte så gick han successivt över till en av de större telefonoperatörernas telefonväxlar. Fredrik berättar: “Det var en växel som jag kunde koppla upp olika telefoner på, men ärligt talat så kändes det som att det var ganska dyrt och svårt att administrera. Det blev mer som en telefonsvarare och det fanns inget gränssnitt. Wx3:s lösning är mycket mer sofistikerad, den är mycket mer skräddarsydd för oss. Den andra var rätt trubbig.”

Fredrik berättar att när det kommer till arbetet med telefoni för just psykologer så finns det vissa saker som är viktiga att tänka på. Bland annat är det identifiering eftersom att man som psykolog följer patientsäkerhetslagen. Det är viktigt att man tar in personnummer och kan säkerställa att man talar med rätt person via till exempel mobilt bankID. Möjligheten att kunna förmedla rätt patient till rätt psykolog så att man får en specifik ansvarig för inkommande ärende är också viktig. På det sättet går det enklare att följa upp patienterna som ringer in så att de får rätt bemötande. Ingen patient får falla mellan stolarna. 

Wx3 varit en jättebra lösning för oss

En av de viktigaste delarna i utvecklingsarbetet för Fredrik har varit att säkerställa att alla patienter tas emot på rätt sätt. I samband med att den psykiska ohälsan tyvärr ökar i samhället är det viktigt att alla som ringer in till mottagningen fångas upp, även om ringflödet ökar. Fredrik säger: “Det är en mycket central bit och där har Wx3 varit en jättebra lösning för oss. Jag ville kunna koppla ihop så att alla psykologer finns med i telefonisystemet, så att alla kan ta emot inkommande patienter. Istället för att de som ringer kopplas till en telefonsvarare och hänvisas till mail. Med Wx3 kan vi på ett enkelt och smidigt sätt fånga upp de personer som söker sig till oss.“