Skräddarsy kommunikationslösningen till psykologen

Jonas Evander är psykolog, psykoterapeut och grundare av den digitala mottagningen Amedo som är specialiserad på behandling och utredningar av ADHD, ADD och autism

När Jonas grundade sin verksamhet var han på jakt efter ett vettigt kommunikationssystem. Han hade vid tiden en standardiserad lösning från ett av de större telefoniföretagen men sökte efter smartare och modernare sätt att hantera telefonin på. 

Innan hade Jonas ett stort ringflöde av olika patienter och hade en önskan om att kunna minska svarstiden och ge patienterna den bästa möjliga hjälp. Ofta var det så att han var i besök med en patient  och på grund av det inte kunde svara. I pauserna mellan patienter  var det inte alltid lätt att sortera bland de ärenden som kommit in. Arbetssättet var inte optimalt och de behövde hitta ett annat sätt att arbeta på. Jonas tog då ett möte med Wx3 och han tycker att det har fungerat superbra från början: 

“Teamet som hjälpte mig sätta upp växeln har varit så tillmötesgående och hjälpsamma. Det märks att de har varit väldigt måna om att det ska bli en bra lösning, men också att den är väldigt skräddarsydd efter våra behov.” Säger Jonas.  

Jonas har sin verksamhet som är Amedo där han är grundare och har även andra verksamhetsgrenar. I takt med att verksamheten växte kom även ett ökat ringflöde, med både nya kontakter och befintliga patientrelationer som skulle etableras och upprätthållas. För Jonas kändes det då som ett naturligt steg att lösa telefonsituationen och kombinera de samtal han fick från Amedo med de samtalen från övriga verksamhetsgrenar. Han ställde då frågan till utvecklarna på Wx3 och fick en skräddarsydd lösning som uppfyllde kraven. 

“Det har underlättat arbetet enormt, det går inte ens att jämföra före och efter. Det är mycket snabbare återkoppling till patienter, bara hantering av återbud har blivit betydligt enklare.” Säger Jonas.  

Det viktigaste för Jonas med Wx3 är att det ger mig en tydlig bild av alla ärenden. Innan hade Jonas inte haft ett skräddarsytt växelsystem, men med Wx3:s lösning har han fått en översikt av alla ärenden vilket underlättar enormt. Det går att få en snabb överblick och man kan fördela ärendena till rätt person.

“Det finns jättemånga funktioner som är hjälpsamma, som att man kan skicka sms, att det är enkelt att förändra växeln, om någon slutar eller liknande. Jag vill verkligen betona att växeln är toppen, men det är framför allt upplevelsen av Wx3:s hjälpsamhet som har gjort upplevelsen extra bra. Det är smidigt att komma fram till smidiga lösningar”. Säger Jonas.

Besök Amedo:s hemsida HÄR