Så enkelt tog Vibblaby Husläkarmottagning steget till att erbjuda digitala vårdmöten

När Vibblaby Husläkarmottagning i Stockholm införde en tjänst för digitala vårdmöten med patienterna blev både tillgängligheten för patienterna och kontinuiteten i behandling bättre – samtidigt som implementeringen gick smidigt.

– Patienterna upplever det positivt att enklare få tillgång till sin personliga husläkare eller sjuksköterska även via videobesök i mobilen. Den tekniska lösning vi valde var kostnadseffektiv och dessutom enkel att implementera, säger Peter Johansson, specialist i allmänmedicin på Vibblaby Husläkarmottagning.

I dag behöver man inte alltid träffa sin läkare på ett fysiskt möte. Allt fler vårdgivare i landet tar steget och erbjuder digital professionell vård på distans.

Undersökningar visar att över hälften av alla 67 miljoner läkarbesök som genomförs i Sverige varje år skulle kunna ersättas med videomöten, något som skulle leda till kortare vårdköer och att fler får vård snabbare.

Vibblaby Husläkarmottagning i Järfälla är en privat vårdcentral som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. För närvarande har man cirka 6 700 patienter.

Nyligen tog man steget till att erbjuda digitala vårdmöten mellan patienterna och vårdgivaren.

Vibblaby Husläkarmottagning valde lösningen VårdX3 från det Kista-baserade företaget Wx3 Telecom. Resultatet har varit väldigt positivt.

– Vi upplever att vår tillgänglighet har ökat och att vi har kommit närmare patienterna med videobesöken. Patienterna upplever det positivt att enklare få tillgång till sin personliga husläkare eller sjuksköterska även via videobesök i mobilen, säger Peter Johansson.

 

Kortare tid till hjälp

En annan fördel är den förbättrade kontinuiteten i behandlingen.

– För oss är kontinuiteten väldigt viktig. Vi vill att våra patienter ska få sina digitala och fysiska besök bokade hos den husläkare de valt att lista sig på. Det innebär att patienterna hos oss via vår Wx3-videobesökslösning får träffa den husläkare de har en relation till och känner förtroende för och inte någon okänd nätläkare, säger han.

Med VårdX3 kan patienten snabbt träffa en sjuksköterska eller läkare via video eller chat. Mötet kan ändras till talsamtal eller ett fysiskt besök om det passar bättre. Patienten kan också på ett säkert sätt lämna information eller sin sjukdomshistoria för att exempelvis förbereda ett fysiskt besök. Tillämpningarna är många.

– Vi använder ofta videobesöken för uppföljning efter ett fysiskt besök i de fall en ny fysisk undersökning inte bedöms vara nödvändig som del i uppföljningen. Vi kan också använda videobesöken för att snabbt göra en bättre bedömning av patientens symptom och besvär än vad enbart en telefonkontakt medger och därefter planera för en framtida utredning, säger Peter Johansson.

 

Enkel implementering med bra planering

För Vibblay Husläkarmottagning gick det smidigt att ta det digitala klivet. Det krävdes inga omfattande förändringar i verksamheten.

– Vi hade en tydlig och genomarbetad plan för implementeringen av det nya systemet som även personalen hjälpte till att utveckla. Bland annat analyserade vi vilka patientfall som lämpar sig för videobesök. Därefter började vi med att lära upp de i personalen som var mest intresserade av att prova lösningen. Efter detta introducerade vi sedan successivt fler och fler medarbetare, säger Peter Johansson.

I VårdX3 ingår video- och talsamtal liksom tidsbokning med callbackfunktion och digital anamnes. Allt kan kopplas till ett journalsystem.

VårdX3 erbjuder en stor flexibibilitet. Vårdgivaren behöver inte använda alla funktioner i paketet. Det går bra att bara implementera vissa och sedan bygga ut eller ändra allt eftersom behoven förändras.

Den möjligheten utnyttjades av Vibblay Husläkarmottagning vars videotjänst implementerades vid ett senare tillfälle.

– När vi valde Wx3 som leverantör av telefoni och callback visste vi redan att vi längre fram skulle ha möjlighet att använda samma lösning för videobesök. Det har gjort att det i slutändan blev mycket kostnadseffektivt, säger Peter Johansson.

 

Allt fler ser fördelarna

Patrik Bergschöld är Head of Marketing på Wx3 Telecom. Han ser en stor potential i vårdgivare som har både fysisk och digital vård och därmed kan erbjuda den typ av vård som ger störst effekt och nytta både ur patientens perspektiv men också ur vårdgivarens verksamhetsperspektiv.

– Vår standardiserade tjänst VårdX3 är effektiv, har en låg kostnad och det går snabbt att komma igång. Vi har under de senaste åren varit väldigt framgångsrika med vår lösning hos vårdcentraler, säger han.