Varför Wx3 sticker ut med sin lösning, enligt regionchefen Katrin Wannelöf

Vi har träffat Katrin Wannelöf som är regionchef för Alva barnklinik, en verksamhet som använder sig av Wx3:s kommunikationslösning. Katrin har jobbat på Alva barnklinik sedan 2018 och under större delen av tiden har hon haft en roll som vice VD. Alva barnklinik började som en liten familjeägd barnmottagning men med åren har de växt och har idag barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, psykologverksamhet och BVC över hela Stockholm med ungefär 90 medarbetare. Alva Barnklinik blev förvärvade av Capio i juni 2022 och i samband med det blev Katrin regionchef för Region barn- och unga inom Capio närsjukvård. Hon har en bakgrund som controller i ledningsfunktionen inom olika branscher, delvis på hälso- och sjukvårdsförvaltningen som beställare av sjukvård med avtal och ersättningsmodeller.

Alvas barnkliniks resa med Wx3  

Katrin har varit med genom hela resan från att Alva Barnklinik hade ett annat kommunikationssystem till att de valde Wx3 som leverantör. De hade innan tittat på olika leverantörer som kunde vara aktuella men kom fram till att Wx3 var det som var lämpligast för Alva. Anledningen till bytet var att det kommunikationssystem som fanns innan passade sig för en mindre verksamhet och inte fungerat så bra, men ju mer Alva barnklinik har växt så har behoven förändrats. De hade även en önskan att utveckla en videolösning inom verksamheten.

“Jag tänker att vi måste vara med på banan i det digitala och att det är det patienter efterfrågar. Den lösning vi har med Wx3 fungerar väldigt bra. Samarbetet har varit väldigt enkelt från start och ni har varit väldigt flexibla när vi har behövt göra förändringar, ibland med kort framförhållning.”  

Lösningen som Alva barnklinik hade innan var gammalmodig och som sagt anpassad för en mindre verksamhet. Det stora problemet var att många patienter stod i en lång telefonkö för att komma fram vilket såklart skapade missnöje hos patienterna. Det var delvis därför bytet skedde, för att förbättra upplevelsen för inringade patienter men det fanns också en önskan att kunna påverka arbetsbelastningen på telefonen på mottagningarna. Det som var bra med att byta till Wx3 är att systemet gör att man kan få en tid att bli uppringd på i stället för att vänta i en telefonkö. Mottagningarna kan även hjälpas åt med varandras ärenden, vilket är en fördel vid frånvaro.

“Innan kunde vi inte styra samtalen och det bidrog till stress i arbetsmiljön för våra sjuksköterskor. Nu kan vi det och det underlättar enormt.”.

Enligt Katrin har det tekniska rent allmänt funkat mycket bra, speciellt videomötena. För psykologerna som arbetar på Alva barnklinik är det speciellt viktigt med videobesök. Många familjer efterfrågar just digitala lösningar vid kontakt med psykolog då de erbjuder mycket föräldrastöd och med digitala lösningar blir det mer praktiskt om man har små barn och en hektisk vardag. Med videolösningen har det också blivit möjligt att få till sjukvårdsbesök med kortare framförhållning.

Till exempel om det skett en avbokning så kan man boka upp en ny patient enkelt och med kortare framförhållning i och med att det sker över video. Det blir ett sätt att effektivisera arbetet och resurserna används på bästa sätt. Innan hade Alva barnklinik ett samarbete med en annan leverantör gällande videobesök och den var inte via app utan webb-baserad. Med den lösningen var det tyvärr fler problem med det tekniska, något som försvann i och med bytet till Wx3. Med bytet till Wx3 kom även möjligheten att utveckla en app, vilket Alva Barnklinik valde att göra. En app som de velat utveckla länge och som idag används flitigt.

Det har kommit mycket input från Alva barnkliniks medarbetare kring hur nöjda de är med systemet och särskilt populär är Wx3:s sms-funktion som underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet mycket. Med sms-funktionen och mallarna kan personal enkelt skicka ut meddelanden till patienter på ett effektivt sätt. Det finns olika saker som gör ett kommunikationssystem för vårdgivare bra men enligt Katrin är tillgänglighet mycket viktigt, både för patient och personal, systemet måste vara enkelt att använda, vilket Katrin anser att Wx3:s lösning gör.

En annan viktig aspekt, som Katrin nämner gällande just kommunikationssystem för vården, och hur man bör agera för att sticka ut från mängden är att man hela tiden utvecklar produkten efter kundens önskemål och att man har en pågående konversation kring det hela:

”Jag upplever att WX3 arbetar aktivt med utveckling av sina lösningar och att det funnits en bra dialog kring detta med input från oss som kund. Jag ser detta som en faktor som är avgörande för att bli en av nyckelspelarna i branschen.” Berättar Katrin.

Wx3 är ett mindre företag placerat i Sverige och har därför möjlighet att låta utvecklare jobba nära kunden, allt för att kunna skräddarsy produkten precis efter kundens behov. Att hela tiden ha känselspröten utåt och anpassa oss efter de behov som finns, oavsett hur många eller specifika de är, är något vi hela tiden strävar efter och det gör oss unika på marknaden. Vi vill alltid göra allt i vår makt för nöjda kunder. En del av detta är även att vi jobbar mycket med kundvård. Det är viktigt att se till att våra kunder ständigt följs upp för att se hur vår produkt fungerar och om justeringar behöver göras allt eftersom. Olika omständigheter och förändringar kan göra att behoven hos en vårdgivare förändras med tiden, därför vill vi vara med och se till att våra kunder är nöjda även i det långa loppet. Allt för att våra kunders helhetsupplevelse ska bli så bra som möjligt.

Katrin Wannelöf, Alva barnklinks hemsida hittar ni HÄR