VårdX3 – en skräddarsydd plattform som möjliggör effektiva digitala vårdmöten i primärvården

– publicerad Göteborgs-Posten 8 mars 2020

Via tjänsten VårdX3 erbjuder Wx3 Telecom en smidig lösning för primärvårdsaktörer som vill skapa sin egen digitala vårdcentral. Med hjälp av VårdX3 kombinerar den privatägda vårdcentralen Din Klinik i Göteborg digitala och fysiska patientmöten på ett framgångsrikt sätt.

–När vi bestämde oss för att introducera digital vård på distans som ett komplement till den fysiska vården valde vi Wx3:s plattform. Vi var
tidigt ute med att erbjuda digitala vårdmöten som ökar tillgängligheten för patienterna. De effektiviserar även mötet mellan patient och läkare eller sjuksköterska, säger Martin Öst, klinikchef och specialistläkare i allmänmedicin på Din Klinik i Göteborg, som startade 2009 och erbjuder såväl fysiska som digitala patientmöten. VårdX3 är en komplett och effektiv helhetslösning som inkluderar vårdmottagning med telefonväxel, digital tidsbokning och patientvideo i en och samma tjänst.

Fokuserade patientmöten med kvalitet
För Din Klinik har användningen av VårdX3 genererat mer kvalitativa patientmöten. Innan mötet får patienter i lugn och ro fylla i ett formulär där de beskriver sin sjukdomsbild och anledningen till att de söker vård. Din Klinik bedriver även en terapimottagning. Även de patienterna kan välja att träffa exempelvis en läkare eller psykolog via ett digitalt vårdmöte.

–Det gör att vi har allt underlag vi behöver när det väl är dags att träffa patienten, vilket spar tid för såväl oss som patienten och innebär att patienten slipper lägga tid på att flera gånger berätta om sin sjukdomshistoria. Det gör att vi verkligen kan fokusera på att möta och lyssna på patienten, oavsett om vi möts via videolänk eller fysiskt på vårdcentralen, säger Martin Öst.

Ökad flexibilitet för patienten
–Eftersom våra patientmöten har blivit effektivare så har vi kunnat frigöra tid till att träffa fler patienter. Vi är en entreprenörsdriven vårdcentral vars ambition är att ständigt ligga steget före vad gäller service, kvalitet och tillgänglighet. VårdX3 hjälper oss att stärka vår
tillgänglighet och servicenivå gentemot patienterna. Vi kan erbjuda dem en ökad flexibilitet och kan även träffa smittsamma patienter digitalt utan risk för smittspridning, säger Martin Öst. Det unika med Wx3: s lösning är att den är helt integrerad med teleoperatör, video, tidsbokning, datorstödd telefoni samt service och support. Det är en mycket kostnadseffektiv lösning och enkel att införa då ingen integration är nödvändig.
Tjänsterna baseras på etablerad standard, vilket gör att kommunikation kan ske med andra befintliga tjänster inom sjukvård. För vårdcentraler
innebär Wx3:s lösning att de kan ge patienten utökad service och att vårdcentralen kan utveckla sin egen profil och verksamhet.