Vad innebär UCaaS?

UCaas är en förkortning för Unified Communication as a Service. Det innebär att man har samlat olika kommunikationsvägar i ett och samma system. I takt med att vårt samhälle blir mer digitaliserat så ökar de digitala verktygen för kommunikation och för att kunna arbeta effektivare är det bra att samla dessa verktyg i ett och samma system. UCaaS gör att de olika digitala verktygen för kommunikation förenas och målet är sömlös kommunikation både inom företaget och med externa parter. 

För att förstå det hela ännu lite bättre kan vi dela upp förkortningen:

UC = Unified Communication =  UC är ett samlingsbegrepp som betyder att man samlat alla digitala kommunikationsverktyg i samma plattform. Här inkluderas företagets alla digitala verktyg som används för kommunikation, till exempel telefonilösning, chatt, videosamtal och så vidare.

SaaS – står för Software as a Service och kort kan man säga att det är en molntjänst som tillhandahåller en IT-tjänst över internet. SaaS gör att du inte behöver installera mjukvara på din dator (eller liknande) utan tjänsten är tillgänglig i molnet.  

Från början var de centrala delarna för ett UCaaS att telefonilösning, telefonväxel, chatt och videosamtal kunde skötas från samma plattform. Men med tiden har detta utvecklats till att fler funktioner kan inkluderas. I dagsläget är det vanligast att dessa plattformar levereras som en prenumerationsbaserad molntjänst vilket gör dem billigare och enklare att uppdatera och justera. Att ha en leverantör som samlar all kommunikation i molnet förenklar processen för företag. Man slipper ha ett internt team på företaget som underhåller plattformen och har istället en leverantör som gör detta. 

Något som förändrade synen på UCaaS var Covid-19. Innan var det vanligt att UCaaS sågs som en tillgång bland många andra hos företag, men i och med pandemin blev en digital kommunikationslösning avgörande. Enligt Forbes ökade intresset för UCaaS lösningar med ungefär 86% under pandemin. Idag är UCaaS en väsentlig del för många företag för att möjliggöra distansarbete men framförallt kunna jobba effektivt och sömlöst. 

 

6 fördelar med att välja UCaaS från Wx3: 

  • FLEXIBILITET – Vi skräddarsyr en kommunikationslösning efter ert behov. Är ni endast i behov av en telefonväxel ordnar vi det, är ni i behov av telefonväxel + video ordnar vi det och så vidare. Ni behöver inte betala för funktioner eller användare som ni inte använder och detta går att justera allt eftersom om förändringar sker inom företaget.  
  • ENKELHET – Ni behöver inte själva ansvara för installation av tjänsten. Vi sköter installationen, underhållet och utbildar er i hur ni ska navigera er i systemet. Vi har även en mycket snabb och kunnig wx3 support som hjälper er om frågor uppstår. 
  • SÖMLÖSHET – Att ha alla system samlade på en plattform gör att anställda kan jobba smidigare och effektivare. Man slipper hoppa mellan olika system och kan fokusera på arbetet istället.
  • DISTANSARBETE – Vår tjänst går att sköta från dator och mobil så att du kan arbeta med tjänsten var du än befinner dig. Allt du behöver är internetuppkoppling. 
  • NÖJDA KUNDER – Som anställd får man bra förutsättningar för att kunna agera proffsigt gentemot kunder. Vi har bäddat för bra kundhantering med funktioner som smarta telefonköer, teleassistans så att kunder inte behöver köa, vyer som gör arbetet överblickbart, proffsiga SMS-mallar och mycket mycket mer. 
  • INTEGRERA – Vår telefonväxel går att integrera med bland annat Microsoft Teams, Outlook och digital kalender. Så att arbetet blir ännu lite smidigare. 

 

Vi hjälper dig på din resa mot en smidig och effektiv kommunikationslösning!