Vad är PBX?

PBX är en förkortning för Private Branch Exchange vilket i sin tur är en telefonväxel som används för att hantera interna och externa samtal inom en organisation och företag. PBX kan likställas vid det centrala nervsystemet för ett företags telefoni. Med PBX kan du koppla företagets inkommande och utgående samtal. Det som utmärker PBX är att det är en telefonväxel som inte är publik. De linjer som finns i växeln är både interna och externa.  

Tidigare var PBX-telefoner fysiska anläggningar som installerades på plats hos företaget, men i och med utveckling av teknologin har molnbaserade PBX-lösningar blivit allt vanligare. 

Hur PBX fungerar  

Intern kommunikation: Inom företaget gör PBX så att intern kommunikation fungerar genom att tilldela unika interna nummer till varje anställd. De anställda kan sedan ringa varandra genom att slå in det interna numret istället för det fullständiga telefonnumret. 

Extern kommunikation: PBX hanterar också extern kommunikation genom att koppla samtal mellan företagets interna nätverk och det externa telefonnätverket. Användare kan ringa utåt och ta emot externa samtal genom PBX-systemet. 

Funktionaliteter och tjänster: PBX-telefoner erbjuder en mängd olika funktioner och tjänster för att förbättra kommunikationen inom organisationen. Det kan inkludera röstbrevlåda, konferenssamtal, interaktiva röstmenyer (IVR) och automatisk köhantering. 

Säkerhet och övervakning: PBX-system möjliggör övervakning och säkerhet för företaget. Detta då PBX telefon kan man logga samtal, spåra aktiviteter och mycket annat för att skydda företagets kommunikation. 

Flexibilitet: Molnbaserade PBX-lösningar, som Wx3:s telefonilösning, gör företag mer flexibla då anställda kan vara anslutna till systemet från olika platser. En molnbaserad telefonväxel underlättar såklart dagens arbetsklimat där distansarbete blir allt vanligare.  

Wx3 erbjuder kostnadseffektiva, smart och enkel telefoni för företag. Kontakta oss här så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med ert företags kommunikationslösning.