Uppdaterad information från SLL ang. möjligheten att ersätta fysiska besök med vård på distans.

”Möjligheten för vårdgivare att ersätta fysiska besök på mottagning med vård på distans förlängs till och med 30 september 2020. Bedömningen är att åtgärden är fortsatt angelägen för att minska risken för smittspridning i vårdmiljöer. Inriktningen från mars ligger i huvudsak fast med vissa justeringar som gäller från 1 juni.”

Läs mer här…

Contact Us

Please contact us for a chat!