Trygga med sin kommunikationslösning

På Gammeluddshemmets ålderdomshem känner sig både personal och boende trygga i att ha en väl fungerande kommunikationslösning. Den personliga kontakten och den expertis de har hos Wx3 och COBS gör att de stannat som partner i över 10 år.

– Vi har en nära dialog så de känner verkligen oss och vad vi har för utmaningar. Det gör att Wx3 alltid kan hjälpa oss att förbättra våra kommunikationslösningar, säger Daniel Rulander, vd på Gammeluddshemmet.

 När Gammeluddshemmet först kom i kontakt med Wx3 sökte de bara efter en lösning för internkommunikation. Men med åren växte behoven i takt med den tekniska utvecklingen och idag har de en omfattande kommunikationslösning med allt från intern och extern telefonväxel till personliga larm och säkerhetslösningar. Med Wx3 som partner har Gammeluddshemmet skapat en trygg miljö för både sina boende och sin personal.

– Det är en enorm trygghet både för våra boende och deras anhöriga att veta att det alltid finns någon som hör och kan hjälpa till. Detsamma gäller även vår personal som känner att de kan lita på att systemen fungerar och att de kan ge den vård våra boende behöver, säger Daniel Rulander.

 

Produkter som håller i verksamheten

Något som varit mycket viktigt för Gammeluddshemmet i valet av kommunikationslösning är enkelheten. För de äldre, där vissa har sjukdomar som påverkar minnet, är det extra viktigt att de personliga larmen är användarvänliga och lätta att förstå. Genom att knyta ihop larmlösningarna med telefontjänsten har Wx3 dessutom skapat en helhetslösning som förenklar vardagen för de anställda på Gammeluddshemmet. I samma telefon som personalen använder för samtal får de även upp, och kan kvittera, larm från vårdhemmet, vilket gör att de bara behöver bära med sig en enhet runt i byggnaden. För personalen är det precis lika viktigt att de enheter de använder tål miljön de vistas i. I den dagliga verksamheten är det mycket lyft och bära, vilket gör att telefonen som ligger i en ficka ibland kan komma i kläm eller tappas i golvet. Produkterna som ingår i deras paket lever väl upp till Gammeluddshemmets krav.

– Under åren har det varit otroligt lite underhållsarbete, förutom något batteri som har behövts bytas ut. Det är inte alla produkter på marknaden som klarar av den här miljön. Speciellt skönt har det varit nu under pandemin där telefonerna är mycket lätta att rengöra och desinficeras, och fortsatt klara av jobbet, säger Daniel Rulander.

 

Personligt bemötande med kunskap

För att minimera störningar från omvärlden på intern telefoni och larm är lösningen lokalt placerad på Gammeluddshemmet. Wx3 har skött allt från installation till att ha säkerställt att täckningen fungerar problemfritt för de bärbara enheterna i verksamheten. Den personliga kontakten och den nära relation de har till Wx3 är vad som gör att Gammeluddshemmet rekommenderar andra ålderdomshem att välja dem som partner. För dem är det skönt att veta att när de ringer till Wx3 för att ställa frågor så är det alltid deras egen kontaktperson som svarar och de hamnar inte i en telefonväxel. Det är detta personliga bemötandet som gör att Gammeluddshemmet litar på sin kommunikationspartner att hitta rätt lösningar som passar bäst för just deras verksamhet.

– När vi har ett önskemål om förändring, som till exempel när vi ville lägga till inbrottslarm, är det bara att ringa. Den som svarar har koll på vår nuvarande lösning och hur det vi skulle vilja lägga till kan integreras in på ett smart och lätthanterligt sätt. Vårt samarbete med Wx3 och COBS har länge varit en enorm trygghet för oss och kommer fortsätta vara det under lång tid, avslutar Daniel Rulander.