Rådgivningssamtalet – en steg-för-steg guide

När du som vårdgivare bedömer tillstånd hos inringande patienter kan det vara bra att använda sig av diverse steg för att få med vad den som söker vård behöver. Så att ni tillsammans kan komma fram till vad du som vårdgivare kan göra för att förstå och hjälpa den som söker vård. När man bedömer tillstånd hos patienten utan att man ser personen så finns det olika faser att tänka på och förhålla sig till för att samtalet ska bli så bra som möjligt. Den kallas rådgivningssamtalet och den innehåller fyra steg. Dessa fyra steg är följande: 

  1. Samla information – I det första steget är det bra om du samlar så mycket information du bara kan kring varför patienten ringer in. Börja med att ställa öppna frågor och när den som ringer in svarar så tänker du på att lyssna, inte enbart på vad patienten säger, utan även vad som hörs i bakgrunden, vad den inringade har för tonläge och hur hen andas. När all information samlats in är det bra att försöka knyta ihop säcken och ställa slutna frågor så att du får en bra överblick kring vad det är för symptom den inringande har. På så sätt får man både en egen bild av den inringandes tillstånd och en mer exakt bild av vad den inringande är i behov av för hjälp. 
  2. Analysera och tolka – Även här ska du ställa öppna frågor för att få en bred och fördjupad bild av patientens tillstånd och orsak till samtalet. För att utesluta att patienten har ett livshotande tillstånd kan du ställa ett par slutna frågor, för att få en mer specifik bild av patientens symtom. 
  3. Bedöma och återkoppla – I denna del tar du med dig den information du samlat in från de två första stegen. Delvis de symptom som har identifierats men även generellt psykiskt mående hos patienten. Det är bra om du försöker se helheten i denna fas och är så delaktig du bara kan. I denna fas är det också viktigt att du sammanfattar det som sagts tillsammans med patienten så att ni båda är med på noterna kring vad som förmedlats och vad åtgärderna är. 
  4. Åtgärda – Denna fas handlar om att hänvisa till rätt nivå av vård. I den här fasen är det viktigt att bedöma hur pass farliga symptomen är och att de åtgärder som du vill förmedla uppfattas korrekt av patienten. Samförstånd mellan båda parter är målet. I vanliga fall så brukar den som ringer in delvis få mer handfasta åtgärder kring vad hen ska göra åt symtomen, men också råd med mjukare värden som lindrar den oro och de farhågor som patienten eventuellt känner. Om situationen kräver kan du även bestämma att du följer upp patienten några timmar eller dagar senare för att se hur de åtgärder som rekommenderats har fungerat. 

Att följa denna struktur vid samtal hjälper dig att hålla en röd linje genom samtalet, att du får kontroll över det som sägs och att det förhoppningsvis blir ett bra och tryggt samtal för patienten. Att hela tiden försöka sammanfatta vad som sägs är ett sätt att visa att du är delaktig i patientens berättelse och patienten förstår att du uppfattar vad som skett korrekt. Det är viktigt att den som ringer in får det bekräftat att du som vårdgivare tar in och bekräftar dennes känslor och blir tagen på allvar. Det är bra om du som vårdgivare inte endast fokuserar på de symtom som patienten uttrycker utan även de mer komplexa delarna som patientens känslor kring symtomen, livssituation och så vidare.

Det är så ett bra samarbete mellan vårdgivare och patient växer fram och det är så du får med dig den information som är mindre tydlig. Genom att följa denna struktur får du en stöttepelare som förhoppningsvis gör att även mer komplex information fångas upp och att patienten får sina känslor bekräftade. Allt för att hjälpa patienten på bästa möjliga sätt.