Maximera er verksamhet: Wx3 lanserar uppdatering av statistikfunktionen!

Vi på Wx3 presenterar nu en uppdaterad version av vår statistikfunktion, så att ni kan analysera och förbättra ert verksamhets arbetsflöde. Med statistikfunktionen får användare värdefull information för att överblicka och effektivisera verksamheten

Användare kan enkelt generera och tolka rapporter med statistikfunktionen. Dessa rapporter innehåller detaljerad data om ingående och utgående samtal, peak-tider för ringflödet, kötid och andra relevanta parametrar. Med denna information kan ni sedan identifiera potentiella problem, förstå orsaker till nekade samtal och optimera personalstyrkan.

Statistikfunktionen har utformats med användarvänlighet i åtanke, vilket gör den lättillgänglig och enkel att förstå. Den blir ett kraftfullt verktyg för att stödja en effektivare och mer välstrukturerad verksamhet. Med den värdefulla insikten ni får från rapporterna kan ni arbeta mer strategiskt och rapportera till andra instanser för ytterligare insikter och vägledning.

Exempel på rapporter ni kan ta fram:

  • Vilken svarsgrupp som får flest samtal
  • Antalet ingående/utgående samtal
  • Antalet obesvarade samtal
  • Genomsnittlig väntetid för inringande i kö
  • Antal samtal hanterade av varje anställd
  • Tid spenderad i telefon för varje anställd
  • Tid på dygnet med flest obesvarade samtal

Hör av er till oss om ni vill veta mer!