Märsta läkarhus fick tryggare och enklare kommunikation med Vårdx3

Märsta läkarhus är en vårdcentral som har hand om patienter i alla åldrar. Det finns möjlighet att få hjälp med läkare, distriktssjuksköterska, psykoterapeut och BVC. Milad Abdallah är verksamhetschef och har sedan 3 år tillbaka använt sig av Wx3:s telefonilösning. Patienterna ringer in och vill bli uppringda för tidsbokning eller rådgivning. På det sättet återkopplas alltid patienterna. Vi har träffat Milad för en intervju där han fått beskriva sin upplevelse av systemet och hur det har förändrat vårdcentralens sätt att jobba på. 

Det funkar jättebra och det är sällan några störningar. Vi får en överskådlig sikt av allt som sker på vårdcentralen. Det är en trygghet för oss.”

Med Wx3 har Milad och hans personal fått lättare att kommunicera och känner sig mer trygga med det system som nu finns. Tidigare hade Märsta läkarhus en lösning där servrarna fanns på plats.Det gjorde oss nervösa och stressade, vi visste inte vad vi skulle göra om något gick snett. Det finns en trygghet i att allt finns på molnet och att det inte är vi som bär huvudansvaret för servrarna. Det känns inte lika sårbart.

Milad anser att det finns vissa utmaningar när det kommer till integreringen mellan vården och det digitala. En av de större utmaningarna är att hitta verktyg som är lätthanterliga för vårdpersonal och patienter samt att dessa går att sköta från ett och samma ställe. “Med Wx3 har vi möjlighet att få alla funktioner i ett, vilket förenklar vårt arbete enormt mycket. Att ha schemaläggning och take-care i ett och samma system är en av de bästa sakerna med Vårdx3. Vi slipper dubbelarbete för allt sköts på från en plattform.” 

Märsta läkarhus använder sig mycket av callbacken, alltså Wx3:s återuppringningsfunktion och den gör ärendehanteringen enklare, alla ärenden hanteras proffsigt och systematiskt. Vid frågan huruvida de fått någon feedback från patienterna gällande telefonin så svarar Milad att det endast har varit positiv feedback. Aldrig några problem.

“Det är ett säkert, enkelt manövrerat system och lätt att överskåda för alla som jobbar här.”  

Att etablera ny teknik hos vårdcentraler sker inte alltid smärtfritt. Tidigare hade Märsta läkarhus ett annat system men var inte helt nöjda. Men när implementationen av Vårdx3 skedde, gick allt mycket smidigt. Detta för att när bytet skulle ske lät vi de båda systemen gå parallellt så att ingen kontakt bröts, de fortlöpte parallellt tills Vårdx3 var helt implementerat. Det gjorde implementationen enkel. 

Enligt de som använder systemet så är det ett lättanvänt. Det är det perfekta sättet att nå ut till patienter, det viktigaste är att det funkar och det gör det alltid. Innan hade vi ett annat system, men det här är mer utvecklat, modernt och integrerat. Det är lätt för att få in patienten i systemet, man slipper skriva in det manuellt.Säger Milad efter att ha pratat med sin personal om hur det är att arbeta med systemet.