Husläkarna i Falkenberg väljer Wx3

Husläkarna i Falkenberg är en privat vårdcentral i region Halland. Vårdcentralen startade 2017 och för 1 år sedan blev vårdcentralen uppköpt av Doktor.se. Idag har de 9600 listade patienter och det 32 anställda på mottagningen som erbjuder läkare, fysioterapi, arbetsterapi, psykologer, BVC samt distriktssjuksköterskemottagning. Vi har pratat med Nina Jorlid som arbetar som verksamhetschef på Husläkarna i Falkenberg. I grunden är Nina fysioterapeut och har jobbat på mottagningen sedan fem år tillbaka, men i februari gick hon från att vara på golvet till att bli verksamhetschef. 

Innan Wx3 Telecom klev in med sin kommunikationslösning så jobbade husläkarna Falkenberg med en enkel växel. Den gjorde att när patienter ringde in så fick de stå i kö och vänta på att någon skulle svara. Men i takt med att vårdcentralen växte så kände sjuksköterskorna att de var i behov av en bättre lösning då trycket var alldeles för högt. Vissa patienter satt ibland och väntade i telefon i 1,5 timme för att komma fram. Detta var såklart jättefrustrerande för patienterna och även sjuksköterskorna upplevde att det ringde i deras växel hela tiden vilket blev ett stressmoment. De hörde hela tiden att det var ett ständigt flöde av inringande samtal men de hade ingen kontroll över hur många som stod i kö, när samtalen tog slut eller hur länge patienterna hade stått i kö. 

Digital kommunikationslösning skapar bättre arbetsmiljö

“Arbetsmiljön för sjuksköterskorna innan var inte särskilt bra, många tyckte att det var jobbigt att sitta och svara i vårdcentralens telefonväxel. Det var inte bara inte ett stressmoment att man skulle triagera och hushålla med tiderna, utan man vet inte heller hur många som stod i kö eller när kön skulle ta slut.” Berättar verksamhetschef Nina Jorlid 

När Nina klev in som chef så var deras kommunikationslösning en av hennes första prioriteter. En av anledningarna till att hon valde Wx3 Telecom som leverantör av telefonin var för att hon kunde mäta statistiken bättre samt se hur och när patienter ringer in. Tidigare hade de inte kunnat göra det. 

Från att Nina bestämde att köra på Wx3:s lösning så gick processen väldigt snabbt. Nina berättar: “Jag är väldigt nöjd med hur smidigt hela processen gick till. Personalen var väldigt peppade på att byta telefonilösning för att rådande telefonväxel var ohållbar.“

Förbättringar med vår kommunikationslösning

Nina berättar hur sjuksköterskorna gillar de olika förbättringar som kommer med Wx3 telecom:s kommunikationslösning som till exempel att de har 7 minuter avsatt för varje patient och återuppringning som gör att de får mer tid att andas mellan samtalen. Sjuksköterskorna upplever också ett lugn i att de vet hur många patienter som står i kö och hur många som är kvar att ringa. Två funktioner som bidrar till en bättre och mindre stressig arbetsmiljö.

“Sjuksköterskorna upplever en otrolig skillnad, dels för att de inte har det där ringandet i öronen hela tiden och en annan stor vinst är att man kan se vilken patient det är man ska ringa upp. Kanske är det en patient man redan känner till, då blir det enklare att förbereda sig på hur man ska hälsa och vad patienten har för sjukdomsbakgrund, det blir enklare att hantera ärendet. ” Säger Nina Jorlid. 

Sortering av samtal med digital telefonväxel

En annan fördel enligt Nina är att de nu kan sortera inringande samtal och har separerat rådgivning, recept och avbokning så att de patienter som ringer in hamnar i olika ärendegrupper baserat på vad de ringer in för. Ännu ett sätt för mottagningen att få bättre kontroll och en överblick av sin telefonväxel.Nina berättar om hur hon fått höra från sjuksköterskorna att arbetet generellt har blivit mer effektivt och de behöver inte knappa in lika mycket saker som de gjort tidigare. Med Wx3 telecoms kommunikationslösning så kommer personnumret från patienten in automatiskt i systemet och de kan enkelt ringa patienten direkt med ett knapptryck utan att behöva slå numret, vilket var situationen tidigare. Wx3:s digitala vårdlösning gör det också möjligt för sjuksköterskorna att ställa in en notis om de ska ringa upp en patient senare eller nästa dag, vilket blir en smart kom-ihåg-funktion som gör att de kan jobba smartare. 

Nina nämner också fördelar ur hennes perspektiv som verksamhetschef och hur hon jobbar med Wx3 Telecoms olika rapporter kring statistik för att kunna arbeta smartare: 

“Som verksamhetschef har jag tittat mycket på statistiken och det hjälper mig väldigt mycket. Jag har sett att de flesta samtal kommer in mellan 8-10 och tidigare hade vi inte extra bemanning vid dessa tider, men efter att ha sett statistiken så vet vi hur vi ska anpassa oss för att arbeta smartare. Nu kan jag lägga upp arbetsdagen så att vi avverkar de flesta samtal på förmiddagen”. Säger Nina.