Helhetslösningen gör arbetet smidigare på Huvudsta vårdcentral

Huvudsta vårdcentral i Solna använder sig av Wx3:s kommunikationslösning. På Huvudsta vårdcentral är omtanke, kvalitet och tillgänglighet ledorden. Det är viktigt för att varje patient känner sig sedd, hörd och väl bemött. 

Bredare acceptans hos både läkare och patienter 

Jag ställer frågan hur det ser ut med acceptansen hos patienter när det kommer till digitaliseringen av vården och får till svar: “De digitala besöken brukar initieras av oss. Vi har en äldre besöksgrupp, men de brukar vara positivt inställda till att testa att ta möten digitalt och det brukar nästan alltid ske utan större teknikstrul.” säger Sanjay Ahuja, VD på Huvudsta vårdcentral. 

Huvudsta vårdcentral har under åren lärt sig hur de på bästa sätt implementerar det digitala i sitt arbete med patienter “Vi börjar alltid med att ha fysiska möten på vårdcentralen och sedan ta uppföljningsmöten via videobesök, digitala vårdmöten helt enkelt. Under de senaste åren har det uppstått en bredare acceptans för det digitala bland patienterna och läkare.” säger Sanjay. 

Förenklad kontakt med patienter 

“Telefonin fungerar jättebra vi har utvecklat denna telefonväxel tillsammans med Wx3 så att den är anpassad efter våra behov. Vi tycker mycket om att det går att integrera take-care funktionen i systemet och sms. Med smsfunktionen kan vi ha en mycket tätare kontakt med patienterna gällande tidsbokningar, återbud och liknande. Det förenklar vårt arbete och vi slipper många onödiga samtal.” säger Susanne Holm, administratör på Huvudsta vårdcentral. 

 

Susanne nämner också att hon tycker att telefonilösningen är mycket användarvänlig. “Systemet är lätt att förstå. Att det finns en helpdesk är en trygghet samt att servicen och kunskapen känns personlig.”