Så genomför du ett videosamtal på ett smidigt sätt

Digitala vårdmöten har under en längre tid blivit mer populära och ett sätt att effektivisera arbetet med sjukvården för både patienter och personal. Den vård online som bedrivs av vårdcentraler ska hålla samma kvalitet som det traditionella fysiska vårdmötet. Med hjälp av digitala hjälpmedel i vården har det blivit enklare att uppfylla dessa krav. Wx3 är alltid mån om att skapa de bästa förutsättningarna för att kvaliteten på vård online ska vara så bra den möjligen kan bli. Vi har samlat lite tips i denna artikel för vad som är viktigt att tänka på, för både personal och patient när det kommer till vård online. Allt för att göra mötet så smidigt som möjligt.

Hur kan patienten förbereda sig inför ett digitalt vårdmöte? 

Inför mötet får patienten ett sms med en länk till mötet. Om inte patienten redan har er app kommer denne bli om bedd att ladda ner appen, och logga in, inför mötet. I vår applikation kan ni som vårdgivare se att om och när patienten senast loggat in. Ni kan även se om patienten godkänt kamera, mikrofon och aviseringar i appen, något som krävs för att vårdmötet skall fungera. För patienten är det viktigt att patienten har en stabil internetuppkoppling, bra ljus och sitter ostört inför mötet.

Hur kan personal förbereda sig inför det digitala vårdmötet? 

Precis som för patienten är det viktigt att personalen sitter i ett rum som har bra internetuppkoppling, bra ljus och att ljudet hörs bra. Inför mötet är det bra om du som personal har sett att det digitala vårdmötet är bekräftat av patienten, att eventuella formulär är ifyllda. Inför mötet kan det vara bra att kontrollera att headset och kamera fungerar som de ska. Om du som vårdgivare behöver hjälp av något slag är Wx3:s support alltid där för stora och små problem.

digitala vårdmöten