Fem tips för en stressfriare tillvaro som sjuksköterska

Hur gör man som vårdanställd om man vill ha ett arbetsschema som lever upp till de krav vårdcentralen ställer utan att stressen blir för påtaglig och går ut över ditt privatliv? Det är inte alltid det enklaste att få ihop det. En ny studie gjord av Karolinska institutet har undersökt hur man inom vården kan anpassa arbetssättet med ett återhämtningsperspektiv och hur man skapar ett arbetssätt som minskar stress för anställda. 

Det finns många faktorer som gör att man som anställd inom vården kan känna stress under en arbetsdag. Det kan vara hög belastning, ansträngande arbetsuppgifter och i vissa fall obekväma arbetstider. Dessa faktorer kan ibland leda till att det blir svårt att få till den återhämtning som krävs och att stressen från arbetet skapar problem på lång sikt som till exempel utmattningssyndrom, sömnproblem och andra liknande besvär. 

 

Studie i stess inom vården

En studie gjord av Karolinska Institutet har undersökt nyutexaminerade sjuksköterskor och deras första tid i yrkesrollen. Studien visar att många har svårt att hitta hållbara strategier för att arbeta på ett sätt som inkluderar den återhämtning som krävs för att inte orsaka problem med hälsan i framtiden. I studien “Bädda för Kvalitet: Proaktiva strategier för återhämtning i främjandet av hälsa och arbetsprestation” har man undersökt hur införandet av olika strategier för återhämtning påverkar anställda. Studien ville se hur man på individnivå kan hjälpa vårdanställda genom att lära ut och informera om strategier för sömn och återhämtning. Förhoppningen var att hjälpa sjukvårdspersonal att förbättra sin hälsa och mående, vilket i sin tur hade kunnat leda förbättrad arbetsprestation, en möjlighet att balansera privatliv och arbetsliv och rent generellt en trevligare arbetsmiljö. Ser man det ur ett större perspektiv leder det till en mer gynnsam arbetsplats med mindre personalomsättning och högre kvalitet på den vård som ges. Studien resulterade i en handbok för återhämtning, där strategier kring hur du ska tänka för att arbeta bättre ur ett återhämtningsperspektiv. 

Vad kan du göra 

Handboken ger dig bland annat tips för hur du ska gå tillväga för att avsluta arbetsdagen på ett sätt som gör att eventuell stress från jobbet följer med dig hem under din lediga tid. Några saker att tänka på innan du lämnar för dagen: 

  • Checklistor – Under arbetsdagens gång är det bra att ha en checklista som du checkar av under dagen och när arbetsdagen är slut kan du överlämna dessa uppgifter till kollegor, eller flytta över dem till nästa dag om det är möjligt. 
  • Prata om det – Ett bra sätt för att avsluta dagen är att ha ett lättsamt och kort avstämningssnack med kollegorna. Kanske prata om hur dagen varit, vad som har gått bra och vad som gått sämre. Ett sätt att få ur sig eventuella reflektioner och kunna lämna arbetet lite lättare. 
  • Var här och nu – Att lämna jobbet är en rutin som signalerar att arbetet är avslutat och du kan koppla av. Försök därför att vara närvarande när du gör avslutningsrutiner som till exempel plocka ihop väskan, låsa dörrar, stänga av datorn och liknande. 
  • Prioritera fokus – Det är lätt att tankarna strömmar när man är stressad. I slutet av arbetsdagen är det därför viktigt att stanna upp, tänka efter vad som är viktigast att fokusera på och att göra en sak i taget. 

Känner du att du under arbetsdagen har mycket att göra och att det känns överväldigande kan det vara bra att stanna upp även här och försöka slappna av. Det blir lätt att man spänner sig om stressen blir påtaglig vilket inte är hälsosamt om det sker under en längre period. Det finns en metod som heter “Snabbavspänning” som är bra vid sådana tillfällen du gör då såhär: 

  1. Ta ett djupt andetag. 
  2. Känn av hur kroppen spänner genom att hålla andan en kort stund. 
  3. Var så närvarande i nuet du kan och andas ut luften sakta. 
  4. När du släpper ut luften försök att slappna av i panna/mage/axlar 
  5. När du gjort detta, försök att avsluta mer i nuet. 

Det är fem tips för er som jobbar inom vården att tänka på, för att kunna slappna av när ni kommer hem från jobbet och inte bli överväldigade av eventuell stress på jobbet. Förhoppningsvis kan det leda till att den stress ni känner på jobbet enbart är effektiv (all stress är inte farlig) och att när dagarna har varit hektiska kan ni komma hem, slappna av och få den vila ni behöver. 

Verktyg för digital vård och kommunikation 

Med Wx3 Telecoms kommunikationsplattform får ni ett verktyg som bäddar för att minska stressen under arbetsdagen. Vi har skapat en digital vård, en lösning som är till för att hjälpa dig ta kontroll över kommunikationen och flödet av patienter. Med Wx3 kan får ni bättre överblick av ringflödet, vi möjliggör smidig kommunikation via chatt och videobesök, vi erbjuder sms-mallar så att ni snabbt kan kommunicera med patienter och många fler verktyg anpassade för att göra arbetsdagen mindre stressig. 

Du hittar handboken i återhämtning HÄR