Barnläkargruppen Sparta utvecklar det digitala med Wx3

Vi har träffat Hampus Kiotseridis som är utvecklingschef på Barnläkargruppen Sparta. I grunden är han barnläkare och har varit med och driva kliniken sedan 8 år tillbaka.   

Kring 2017 fick Hampus kontakt med Wx3 och han blev nyfiken på hur Barnläkargruppen Sparta kunde utveckla det digitala tillsammans med Wx3. Vid tillfället hade kliniken en telefonilösning som var väldigt dyr. Barnläkargruppen beslutade sig för att låta Wx3 skräddarsy en telefonilösning till sin verksamhet: “Vi kom i kontakt med Wx3 i rätt tid och insåg då att den lösningen både är billigare, bättre och hade videofunktioner som vi då fick på köpet. Så vi var ju jättenöjda.” Säger Hampus. 

För att underlätta övergången och upprätthålla tidigare arbetssätt ville Barnläkargruppen Sparta ha det nya systemet så likt de tidigare som möjligt . Wx3 gjorde därför det nya kommunikationssystemet mycket likt det tidigare, för att inlärningen och övergången inte skulle bli alltför krångligt: “Att byta ett system och telefoni på en klinik är ett omfattande jobb, men vi kände hela tiden att vi fick bra hjälp under processens gång. Det var ett gott samarbete och det kändes tryggt att Wx3 var med på hela resan.” Säger Hampus. 

Skapat ett system som gör dem tillgängliga

Innan Wx3 hade Barnläkargruppen Sparta utsatta telefontider där patienter kunde ringa in. Under dessa telefontider kunde kliniken få flera hundra samtal på en timme, vilket självklart var ohållbart. Nu har Barnläkargruppen Sparta med hjälp av Wx3 skapat ett system som gör dem tillgängliga för vissa ärenden på telefon och resten via 1177. Det skapar mindre stress för den personal som tar emot samtalen och arbetet blir mer metodiskt, tidseffektivt och strukturerat. 

Med tiden har kliniken jobbat med förändringar och arbetssättet har blivit mer digitaliserat. Det är en drivkraft hos kliniken att hitta nya sätt att kommunicera med patienterna på och Hampus har lagt mycket fokus på just videomöten: “Detta var ett intresse som fanns innan pandemin men när pandemin kom blev intresset och efterfrågan mycket större av förklarliga skäl. Då hade vi extrem nytta av att utvecklingen av appen som vi gjort tillsammans med Wx3 redan var i gång.” Säger Hampus. 

Självklart med digitala vårdmöten

Enligt Hampus så har själva processen att börja med videosamtal gått mycket bra. En stor anledning är att det har varit ett önskemål att kunna kommunicera digitalt från patienterna och det har varit på deras villkor. För personalen var det självklart en resa att bli mer digitala. Det är lätt att man vill arbeta på det sätt som man alltid gjort men i och med pandemin kan man säga att kliniken blev tvingad att söka nya lösningar för kommunikation. Det gjorde att även de som var skeptiska blev öppna för nya lösningar. 

Barnläkargruppen Sparta behöll många digitala vårdmöten även efter pandemin för att det fungerade så bra. Fler och fler (både läkare och patienter) insåg att en kombination mellan fysisk och digital vård är framtiden. Hampus tror att ifrågasättandet av digital vård kommer vara ett mindre problem i framtiden, diskussionen kommer istället ligga i hur man kombinerar den. Vad som är ett säkert och bra vårdmöte digitalt samt hur man bygger en god relation.