Barnsjukhuset Martina tar hjälp av VårdX3 för att modernisera digitala plattformar

Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet i Stockholm har i över ett decennium bedrivit barnsjukvård och har avtal med Region Stockholm. Martina har de senaste åren expanderat sin verksamhet till övriga delar i Stockholm till att även omfatta öron-näsa-hals kirurgi för barn och vuxna och även ortopedi med olika tilläggsavtal såsom frakturmottagning.

Under hösten pågår även ett samarbete med barnkirurgen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus där Martina hjälper till med mottagning- och dagkirurgisk verksamhet som uppkommit på grund av ”vårdskulden” till följd av Covid-19. Inom verksamheten finns de flesta subspecialiteterna representerade och även BVC, Centrum för Vikthälsa med ca 500 inskrivna barn och ett Centrum för Psykisk Hälsa där det utförs neuropsykiatriska utredningar och behandling av psykisk ohälsa. Sammantaget är verksamheten mycket bred och Barnsjukhuset Martina har i dagsläget ca 140 anställda och behovet ökar hela tiden, fram för allt inom ÖNH och ortopedi i dagsläget.

– Övergripande kretsar mycket kring tillgänglighet, bra vård och trygghet samt en vision att täcka in de flesta behoven i öppenvård, betonar Claude Kollin, vd och barnkirurg på Barnsjukhuset Martina.

Ersätter eller kompletterar fysiska besök
Detta fokus på tillgänglighet och bred verksamhet var en av anledningarna som låg bakom att Barnsjukhuset Martina tog beslutet att vända sig till WX3 Telecom för att skaffa en heltäckande digital vårdlösning för sömlös kommunikation via exempelvis telefoni och callbackfunktion – på patientens villkor.

Läs mer om digitala vårdlösningar från WX3

Den kraftfulla paketlösningen passar Martina särskilt bra, eftersom personalen med VårdX3 ges möjlighet att kommunicera med patienterna, oavsett var de befinner sig, genom en skräddarsydd app. Under rådande pandemi har detta varit en ovärderlig funktion, då videomöten och samtal i många fall har behövt ersätta fysiska möten. Genom vårdplattformen kan patienten också på ett säkert sätt lämna information eller sin sjukdomshistoria för att exempelvis förbereda ett fysiskt besök. Tillämpningarna är många.

– Genom att WX3 är snabbfotade och har lysande support så har vi kunnat ställa om mycket snabbt till att kunna bedriva fortsatt vård och ersätta fysiska besök med digitala. Vi kunde snabbt få till en skräddarsydd mobil applikation med vårt eget interface. Detta var helt nödvändigt för oss för att kunna anpassa oss till pandemins följdverkningar. Vi har nytta av den mobila applikationen i de flesta av våra fysiska vårdverksamheter, alltifrån BVC, psykisk ohälsa till våra barn med astma och allergier, där vi då kunnat undvika ett fysiskt besök i många lägen, även fast fysiska besök är navet i Barnsjukhuset Martina säger Claude Kollin.

Boka en kostnadsfri rådgivning med WX3

I VårdX3 ingår förutom video- och talsamtal också tidsbokning med callbackfunktion och digital anamnes. Systemet är dessutom oerhört flexibelt: vårdgivaren behöver inte använda alla funktioner i paketet. Det går bra att bara implementera vissa och sedan bygga ut eller ändra allt eftersom behoven förändras.

– För oss är det av yttersta vikt att den leverantör som tillhandahåller i princip all infrastruktur inom telefoni, video är snabbfotade och arbetar nära oss. Vi ställer oerhört krav på att supporten ska fungera optimalt och att man är lyhörd för just våra behov. Samtidigt, så är det klart kostnadseffektivt att både telefonin och videofunktionen ligger hos samma leverantör. Samtliga dessa krav uppfyller VårdX3 utan tvekan, säger Claude Kollin med en nöjdhet i blicken.

Allt fler ser fördelarna
Patrik Bergschöld är Head of Marketing på Wx3 Telecom. Han berättar att allt utvecklingsarbete kring VårdX3 såväl som WX3:s andra lösningar sker nära kunden, och att det är centralt för WX3 att vara lyhörda, snabbfotade och flexibla.

VårdX3

Video i vården

Ingå i ett partnerskap med WX3

– Det finns stor potential i vårdgivare som har både fysisk och digital vård, vård online och därmed kan erbjuda den typ av vård som ger störst effekt och nytta både ur patientens perspektiv men också ur vårdgivarens verksamhetsperspektiv. Många vårdcentraler ser nyttan i att snabbt och enkelt kunna ta steget för att erbjuda digitala besök i en plattform som redan erbjuder andra typer av kommunikationstjänster. Och detta utan att behöva göra stora ekonomiska investeringar, säger han.