Så har förväntan på kundservice förändrats

Hur ser man på kundservice och vad förväntar man sig som kund 2023? Det är en viktig fråga att ställa sig som företag. Tiderna förändras och ribban för vad som räknas som bra service höjs hela tiden. Ju mer tekniken och företag utvecklas med telefonilösningar och kommunikationslösningar i allmänhet, desto större krav ställs på företag. I dagsläget vill kunder ha personlig, snabb och lättillgänglig service. Kunder har i dagsläget ofta en uppsjö av olika företag att välja mellan för att få åtgärd på det de behöver hjälp med. Att som företag ha en förståelse för vad kunder förväntar sig och nå de förväntningarna är en mycket viktig del för att behålla och få nya kunder. 

CRM företaget Salesforce har i en undersökning med 15 600 kunder runtom i världen tittat närmare på hur förväntan på service ser ut hos kunderna. För att få fördjupad kunskap om vad kunderna förväntar sig har vi på Wx3 Telecom punktat upp fyra insikter om kunders förväntan på service: 

 

  1. SÖMLÖS KUNDRESA – 76% av kunderna förväntar sig en sömlös kundresa. Om kunden kontaktar service ska kunden själv inte behöva kontakta olika avdelningar beroende på problem utan detta ska ske internt. 
  2. PERSONLIG KUNDSERVICE – 52% av kunderna vill ha personliga och unika erbjudanden. 
  3. EMPATI – Kunderna har en förväntan att det bemötande de får ska vara empatiskt och 66% av kunderna förväntar sig att företag ska förstå just deras enskilda behov. 
  4. SÄKERHET– 48% av kunderna säger att de generellt litar på företag. 27% säger att de förstår hur deras personliga data används av företaget och 86% önskar att företag var mer transparenta kring vad som sker med personliga uppgifter. 

Vi kan alltså konstatera att kunders krav på kundservice är höga. Kunderna förväntar sig att kundservicen ska vara på topp. Studien visade även att 91% av kunderna var villiga att anlita ett företag igen om de upplever att kundservicen var bra. Det är lätt att fastslå att kundernas förväntan på kundservice är hög, men hur företag lyckas leva upp till förväntan är ibland svårare. 

Hur Wx3 kan hjälpa dig

På Wx3 jobbar vi ständigt med att skapa de bästa förutsättningarna så att företag kan ge bra kundservice. Med vår smarta kommunikationslösning är det enkelt att se hur många kunder som ringer in, vilken kollega som har hand om varje kund och annan viktig information kring varje kunds tidigare kontakt med företaget. Du kan även se historiken kring varje kund, om de har ringt in tidigare och annan viktig information som behövs för att kunna ge mer personlig service. Vi erbjuder er en molnbaserad telefonväxel så att ni kan arbeta var ni än befinner er och alltid kan vara tillgängliga för kunden. Att ge kunderna en smidig upplevelse blir enkelt med Wx3 Telecom. För att öka säkerheten erbjuder vi även kunder att identifiera sig med Mobilt BankID om behov finns. Eftersom att vi har många olika funktioner i vår plattform går det att erbjuda kunder olika sätt att kontakta företaget och kunder kan välja att bli kontaktade via SMS eller på annan väg. 

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med er kommunikationslösning.